Vad är en tillståndsplats i mån av plats?

En tillståndsplats i mån av plats betyder att man inte har en fast plats i garaget där man hyr p-plats, utan man parkerar på valfri ledig plats på anvisat parkeringsplan. Du får ett tillstånd från oss som du fäster innanför vindrutan. Tillståndet är beviset för att du är vår kund. Du parkerar i mån av plats.

22 april 2016