Hur anmäler jag felparkerade fordon?

Felparkerade fordon anmäls via Uppsala kommuns felanmälan: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/felanmalan/felanmal-trafik-och-utemiljo/
Du kan även använda kommunens app för felanmälan (länk för nedladdning  finns på webbsidan för felanmälan).

14 januari 2020