Renovering av Kvarnengaraget

Kvarnengaraget genomgår en välbehövlig renovering efter många års slitage. Renoveringsarbetet påbörjades i februari 2020 och beräknas  avslutas under juni 2022. Garaget hålls öppet under nästan hela renoveringstiden, men antalet tillgängliga platser kommer att variera. Garaget kommer att hållas helt stängt när in-/utfartsrampen ska renoveras. Detta arbete utförs v. 27– 31 (5 juli – 8 augusti) 2021.

Du som hyr en fast parkeringsplats i Kvarnengaraget kommer alltså inte ha tillgång till din plats under dessa veckor. Istället har du möjlighet att ställa ditt fordon på:

• Centralgaraget, plan 1
• Österplan

Du fortsätter köpa ditt digitala tillstånd som vanligt och behöver inte göra något annat för att kunna använda de ovan angivna parkeringarna under perioden 21 juni – 22 augusti 2021. Din avgift reduceras med 20 % under tiden din vanliga p-plats inte kan användas.

Om du betalar för ett parkeringstillstånd typ B – fri placering på lediga timavgiftsplatser – gäller ditt tillstånd även för parkering i Centralgaraget (plan 1) och på Österplan under hela renoveringstiden.

Etappindelning för renoveringsarbetet (reviderad 2020-09-14) (PDF, 793 KB)

Tidplan för renoveringen (2020-11-24) (PDF, 613 KB)

 

Uppdaterad: