För dig som hyr p-plats i Kvarnen

Ny renoveringsbanner Kvarnen.jpg

Måndag 30 maj - onsdag 1 juni stängs delar av garaget av för omskyltning, målning av nya p-rutor* och borttagande av grindar. Karta som visar avstängningarna (rödmarkerade områden).

*några smala p-platser tas bort till förmån för färre, men bredare, platser.

Om du har ett p-tillstånd typ C eller D ber vi dig att flytta ditt fordon i god tid innan kl. 06.00 måndag 30 maj då dessa arbeten inleds. Från och med fredag 27 maj kan du parkera på valfri ledig timavgiftsplats i garaget. Ditt  parkeringstillstånd fortsätter också att vara giltigt för parkering på Österplan och i Centralgaraget (plan1) till och med måndag 30 juni. Observera att även vissa p-platser som normalt är tillgängliga för dig med tillstånd typ B kommer att stängas av.

Nytt från och med juni 2022 

Renoveringen av garaget som inleddes i februari 2020 börjar nu närma sig målgång. Kvarstående arbeten beräknas vara slutförda under juni 2022.

 • Inga fasta hyrplatser – du garanteras p-plats inom ett avgränsat område 
  Från och med 2 juni tas garagets numrerade, ”fasta”, hyrplatser bort.
  De delar av garaget som tidigare varit reserverade för hyrplatskunder med Tillstånd C samt D slås samman till ett nytt gemensamt parkeringsområde: Tillstånd A.  

  Klicka här för en översiktsbild av tillståndsområde A.
  Inom det nya parkeringsområdet för ”Tillstånd A” ställer du dig på valfri ledig plats. Givetvis är antalet tillgängliga p–platser beräknat så att du alltid ska vara garanterad att hitta en plats att parkera på. 

 • Inga generella avgiftshöjningar under 2022
  Som tidigare meddelats behöver månadsavgifterna för garagets tillståndsparkeringar höjas till mer marknadsanpassade nivåer efter avslutade renoveringar. Men någon generell avgiftshöjning för garagets samtliga p-platser kommer inte bli aktuell före januari 2023. Däremot berörs några av garagets hyrplatskunder redan fr.o.m. juni av en mindre avgiftsjustering. Detta för att alla kunder med samma typ av parkeringstillstånd fortsättningsvis också ska betala samma månadsavgift. 
Uppdaterad: