För dig som hyr p-plats i Kvarnen

Renoveringen av garaget som inleddes i februari 2020 är nu nästan i mål och kvarstående arbeten beräknas vara slutförda under juni 2022. Ditt  parkeringstillstånd fortsätter att vara giltigt för parkering på Österplan och i Centralgaraget (plan1) till och med 30 juni. Detta för att säkerställa att du  alltid ska ha tillgång till p-plats.  

Nytt från och med juni 2022

Inga fasta hyrplatser – du garanteras p-plats inom ett avgränsat område 

  • Från och med 2 juni tas garagets numrerade, ”fasta”, hyrplatser bort.
    De delar av garaget som tidigare varit reserverade för hyrplatskunder med Tillstånd C samt D slås samman till ett nytt gemensamt parkeringsområde: Tillstånd A.  

    Klicka här för en översiktsbild av tillståndsområde A.
    Inom det nya parkeringsområdet för ”Tillstånd A” ställer du dig på valfri ledig plats. Givetvis är antalet tillgängliga p–platser beräknat så att du alltid ska vara garanterad att hitta en plats att parkera på. 

  • Inga generella avgiftshöjningar under 2022
    Som tidigare meddelats behöver månadsavgifterna för garagets tillståndsparkeringar höjas till mer marknadsanpassade nivåer efter avslutade renoveringar. Men någon generell avgiftshöjning för garagets samtliga p-platser kommer inte bli aktuell före januari 2023. Däremot berörs några av garagets hyrplatskunder redan fr.o.m. juni av en mindre avgiftsjustering. Detta för att alla kunder med samma typ av parkeringstillstånd fortsättningsvis också ska betala samma månadsavgift. 
Uppdaterad: