Parkering Gränby Sportfält

Parkeringstillstånd för Gränby sportfält

Föreningar som är verksamma på Gränby sportfält har möjlighet att köpa månadstillstånd för parkering till förmånligare pris på området. En sådan månadsbiljett kostar 380 kr inklusive moms.

För företag och anställda som har sin arbetsplats på sportfältet är månadskostnaden 875 kr inklusive moms.

För att bli beviljad tillstånd

Kontakta Idrotts- & fritidsnämnden på Uppsala kommun. När din förening har fått ett godkännande från Uppsala kommun är ni välkommna att köpa parkeringstillstånd för Gränby sportfält. Kontakta Uppsala Parkerings AB för mer information: info@uppsalaparkering.se

Parkeringsavgifter Gränby sportfält

9 kr/tim
380 kr/månad för godkänd förening
875 kr/månad för godkänt företag