Skiss på parkeringsanläggning (Ulleråker)

Utveckling och framtid

Det händer mycket på parkeringsfronten i Uppsala!  Både idag och imorgon. Staden förtätas och vi blir allt fler invånare. För att möta ett växande behov av smarta mobilitets- och parkeringslösningar behövs strategisk planering. Som kommunens parkeringsbolag har Uppsala parkering en viktig roll i detta arbete. 

Vi deltar i planeringen av nya parkeringsanläggningar både i centrumnära lägen och nyexploateringsområden för att Uppsala ska kunna fortsätta växa med långsiktig hållbarhet i fokus. Ulleråkersområdet, Södra staden.... De planerade framtidssatsningarna är många. Och viktiga för Uppsalaborna. 

Här är två exempel på våra framtida projekt. Ett där spaden redan satts i marken och som är på väg att förverkligas, ett annat som ännu bara befinner sig på det tidiga ide- och planeringsstadiet.     

Brandmästaren puff.jpg
Brandmästaren 
Brandmästaren blir Uppsalas första kompletta mobilitetshus.

Mobilitetshus? Ja, till skillnad från traditionella parkeringsanläggningar planeras mobilitetshus redan från början för att kunna tjäna som  multifunktionella knutpunkter i parkeringskundernas vardag.  Våra framtida mobilitetsanläggningar kommer att uppföras i nära anslutning till kollektivtrafik, ha ytor avsedda för exempelvis bil- och cykelpooler, paketutlämning, butiker eller annan service.

Brandmästaren ska bli just en sådan byggnad. En multifunktionell  knutpunkt för Rosendalsområdet med bland annat 588 p-platser, mc- och cykelparkering, ytor för bilpooler och hyrbilar, samt lokaler för olika servicefunktioner. 

Brandmästaren uppförs av Skanska på uppdrag av Uppsala parkering. Förhoppningsvis ska anläggningen vara klar att tas i bruk i början av 2024. 

Läs pressmeddelande om Brandmästaren (PDF, 143 KB)

 

Vaksala torg
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg? Ja, varför inte? Just nu tittar vi närmare på möjligheterna att uppföra en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det välkända torget. 

Uppdaterad: