Skiss på parkeringsanläggning (Ulleråker)

Utveckling och framtid

Det händer mycket på parkeringsfronten här i Uppsala!  Både idag och imorgon. Staden förtätas och vi blir allt fler invånare. För att möta ett växande behov av smarta mobilitets- och parkeringslösningar krävs strategisk planering. Som kommunens parkeringsbolag har vi på Uppsala parkering en nyckelroll i detta arbete. 

Vi deltar i planeringen av nya parkeringsanläggningar både i  nyexploateringsområden och i centrumnära lägen för att Uppsala ska kunna fortsätta växa med långsiktig hållbarhet i fokus. Ulleråkersområdet, Södra staden.... De planerade framtida satsningarna är många. Och viktiga för Uppsalaborna. 

Här är två exempel på framtida projekt. Ett där spaden redan satts i marken och som är på väg att förverkligas, ett annat som ännu befinner sig på ide- och planeringsstadiet.     

Brandmästaren puff.jpg
Brandmästaren 
Brandmästaren blir Uppsalas första kompletta mobilitetshus.

Mobilitetshus? Ja, till skillnad från traditionella parkeringsanläggningar har ett mobilitetshus redan från start planerats för att kunna fungera som en  multifunktionell knutpunkt i parkeringskundernas vardag. Våra framtida mobilitetsanläggningar kommer att uppföras i nära anslutning till kollektivtrafik, ha ytor avsedda för exempelvis bil- och cykelpooler, paketutlämning, butiker och annan service.

Brandmästaren kommer att bli just en sådan byggnad, en multifunktionell  knutpunkt för Rosendalsområdet med bland annat 588 p-platser, mc- och cykelparkering, ytor avsedda för bilpooler och hyrbilar, lokaler för restaurangverksamhet eller annan service. 

Uppsala parkering har gett Skanska i uppdrag att uppföra Brandmästaren och förhoppningsvis ska anläggningen vara klar att tas i bruk i början av 2024. 

Läs pressmeddelande om Brandmästaren (PDF, 143 KB)

 

Vaksala torg
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg? Ja, varför inte? Just nu tittar vi närmare på möjligheterna att uppföra en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget. 

Uppdaterad: