Miljö och hållbarhet

2020 utsåg Världsnaturfonden (WWF) Uppsala till Årets bästa klimatstad i Sverige. För andra gången i rad. Vid det förra tillfället, 2018, tog Uppsala även hem det prestigefyllda internationella priset. Den främsta anledningen till utmärkelserna är de högt ställda miljömålen – att Uppsala kommuns verksamheter siktar på att bli fossilfria till 2030 och klimatpositiva senast 2050. Läs mer på Uppsala kommuns webbplats.

På Uppsala parkering gör vi förstås vad vi kan för att bidra till att klimatmålen uppnås.
Här kan du se några exempel på vad vi gör. 

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Antalet elbilar ökar snabbt. Detsamma gäller antalet laddplatser.

  • 60 laddplatser – som kan uttökas till 100 –  från start i nyöppnade p-anläggningen Dansmästaren. 
  • Nästa projekt som står på tur, mobilitetshuset Brandmästaren, byggs för att ha 120 laddplatser från start. 

 

Här befinner vi oss nu... 

Hösten 2020 öppnades Dansmästaren i Rosendal med en solcellsanläggning på 62 kWp och en batterianläggning på 137 kWh. Solcellerna kommer att kunna producera energi tillräcklig för exempelvis dammsugning – i ca 44 000 timmar. Batterianläggningen kommer att lagra solel när byggnaden producerar mer än vad som förbrukas för att den egenproducerade elen ska kunna användas när den behövs som mest. 

... och hit är vi på väg 
Vår vision som kommunalt bolag är att bidra till en hållbar stadsutveckling. Därför deltar vi aktivt i utvecklingen för smart laddinfrastruktur. I slutändan handlar detta om att möjliggöra att allt fler elbilar ska kunna laddas efter behov – utan att riskera att kapacitetsbrist uppstår i stadens elnät  . 

För att planera elbilsladdningen på ett smart sätt behövs något att planera efter. Därför medverkar vi i en rad forskningsprojekt för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar som finns och hur vi kan arbeta tillsammans med elbilsägare i Uppsala. 

Aktuella samarbeten och forskningsprojekt

Morgondagens mobilitetshus (2019- 2022) i samarbete med Uppsala universitet och STUNS. Fokus på tekniska förutsättningar för planering och styrning. 

Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa? (2021-2022) tillsammans med Uppsala universitet, RISE och STUNS. Fokus på elbilsägarens syn på sin roll i ett hållbart energisystem.

Live-In Smartgrid – en plattform för flera olika testprojekt med många olika aktörer. Läs mer om effektbrist, kapacitetsbrist och varför alla kan bidra till ett hållbart energisystem på Live-In Smartgrids webbplats

Du som kör elbil kan hjälpa oss!

Just nu behöver RISE intervjua elbilsförare i Uppsala för att komma vidare i arbetet. Har du frågor eller vill du komma med?
Skicka ett mejl till linnea.klingstrom@uppsalaparkering.se 

Uppdaterad: