Hantering av personuppgifter

GDPR, dataskyddsförordningen

Sedan 25 maj 2018 gäller EU-förordningen om personuppgifter, GDPR (General Data Protection Regulation), inom hela EU.

Uppsala Parkerings AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som insamlas i det dagliga arbetet för att fullfölja bolagets uppdrag som parkeringsbolag.

De personuppgifter som samlas in kommer från hyresavtal, ansökningar om förskottsbetalning av boendeparkering, vid fordonsflyttar, samt när kontrollavgifter eller parkeringsanmärkningar utfärdas.  Även parkeringsautomater och betalappar samlar in personuppgifter. Kameraövervakningen i våra garage, Central- och Kvarnengaraget, betraktas också som insamlande av personuppgifter.

De uppgifter som kan samlas in är: fordonets registreringsnummer, namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och betalkortsnummer.

Förutom insamling av uppgifter via samtycke inhämtas även uppgifter från Transportstyrelsen och Nordea. 

Bolaget kan lämna ut uppgifter till Svea Inkasso när så krävs. 

Gallring och rensning av personuppgifter

Handlingar och personuppgifter rensas enligt vår informationshanteringsplan som är godkänd av Stadsarkivet och bolagets styrelse. Detta innebär att vissa personuppgifter som samlas in måste sparas enligt bokföringslagen eller arkivlagen.

Uppsala Parkerings AB är ett kommunalt bolag. Detta innebär att meddelanden, brev och e-post som skickas till oss i regel blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Uppsala parkering använder teknisk information i form av inläggning av cookies, de cookies vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Vi lämnar inte ut någon information till tredje part.

Information om personuppgifter

Du har rätt att begära ut information hos Uppsala parkering om det är personuppgifter som vi behandlar och som berör dig. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt GDPR inte skickas med e-post. Du har också rätt att begära att vi rättar personuppgifter som rör dig.

Lagring och överföring av information

För att skydda din personliga information kommer all vår lagring och överföring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Bestämmelser om information till den registrerade om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen.

Mer information om GDPR

Mer information om GDPR och om information till den registrerade finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (länk till Integritetsskyddsmyndigheten).

Uppsala Parkerings GDPR-policy finns som en PDF (länk till Uppsala Parkerings GDPR-policy (PDF, 47 KB)).

Uppdaterad: