Nu finns månadsbiljetter för parkering i Dansmästaren

För dem som vill ha möjligheten att köpa parkeringstillstånd för längre tidsperioder i Dansmästaren finns nu månadsbiljetter för parkering i anläggningens hyrplatsdel, innanför de låsta grindarna på plan 5.

De digitala biljetterna/parkeringstillstånden kostar 1200 kr per hel kalendermånad. Priset reduceras om biljetten köps efter att dess giltlghetsperiod startat. 

För att köpa månadsbiljett ska du skapa en användarprofil och logga in i vår speciella portal för hyrplatser och parkeringstillstånd (länk)

När du köpt din månadsbiljett

För in-/utpassage genom grindarna ska du ha angett din bils registreringsnummer i hyresportalen. Du behöver också en särskild nyckeltagg med tillhörande PIN-kod. Nyckeltaggen aktiveras av oss när du köpt din biljett och skickas hem till dig med brev.
Du behöver inte byta tagg vid köp av ny månadsbiljett. 

I avvaktan på att du får din nyckeltagg kan du parkera på avgiftsbelagda p-platser på plan 2-4 utan kostnad. Du behöver inget synligt tillstånd i framrutan på din bil. 

OBS: Tänk på att du riskerar att låsa in din bil om du skulle parkera innanför grindarna innan du tagit emot din tagg och PIN-kod.

 

14 juni 2022