Vad gör jag om någon står på min förhyrda plats?

Ring och meddela oss omedelbart så att vi kan ordna en tillfällig plats åt dig samt rapportera den felparkerade bilen. Om bilen eventuellt ska forslas bort är det en lång process som tar cirka en månad.

20 april 2016