Hur säger jag upp min p-plats?

  • Logga in i kundwebben på  parkering.uppsala.se
  • Välj menyn "Tillstånd". Markera ditt digitala parkeringstillstånd och avsluta. Du har en kalendermånads uppsägningstid som räknas från nästföljande månad.
    Så om du exempelvis säger upp din p-plats 5 maj räknas juni  som uppsägningstid och du ska följdaktligen betala för din parkering också under juni månad. 
5 februari 2020