Parkering för bussar

Är ni på besök i Uppsala och behöver hitta en plats för er buss finns det dels några platser enbart för bussar, dels några platser på allmänna parkeringar där det går att parkera med större fordon.

Bussparkeringar finns på Biskopsgatan, S:t Eriks torg och Sivs väg.

På Österplan finns parkeringsytor utmed järnvägen. Där kan bussar, husbilar och ekipage med släp parkera längs med järnvägen. Avgift måste erläggas, dock räcker det med en biljett per fordon eller ekipage.

Uppdaterad: