Parkeringsavgifter

Gatumarken för Uppsala tätort har delats in i fem avgiftsområden med olika parkeringstaxor.  

Alla parkeringsplatser har en femsiffrig områdeskod som ska anges när du parkerar med hjälp av mobilappar eller sms. Det finns även andra koder för några platser, dessa koder är i så fall angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna.

Avgiftsområden

Följande avgifter gäller för parkering måndag-lördag, klockan 08:00 - 18:00: 

Avgiftsområde A - områdeskod 18100 

20 kr per timme de första två timmarna, därefter 35 kr per timme.

Avgiftsområde B - områdeskod 18200

20 kr/timme.

Avgiftsområde C - områdeskod  18300

15 kr/timme.

Avgiftsområde D - områdeskod 18400

10 kr/timme.

Avgiftsområde E - kod 18500

5 kr/timme.

Avgifter helger och kvällar

Klockan 18:00 - 24:00 är avgiften 5 kr per timme i alla områden. Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Ovanstående avgifter har införts i områdena A-C. Arbetet pågår med att införa avgifterna inom områdena D och E. Område E regleras där det finns behov.

De nya reglerna och avgifterna anges med vägmärken och informationstavlor. Befintliga vägmärken gäller alltid på parkeringsplatsen.

Var finns de olika parkeringområdena

Områdena A, B och C innehåller parkeringar i Uppsala innerstad.

Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan.

Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D.

Betala för boendeparkering

Det finns möjlighet att få ett boendeparkeringstillstånd för att få parkera billigare på gatorna nära bostaden i vissa delar av Uppsala. Boendeparkering kostar lika mycket i hela Uppsala. Läs mer om boendeparkering på Uppsala kommuns webbplats.

Uppdaterad: