Boendeparkering

I vissa delar av Uppsala finns det möjlighet till boendeparkering. Det innebär att boende i det aktuella området kan ansöka om ett tillstånd som kopplas till fordonet, och som ger rätt att parkera mot en lägre avgift. Boendeparkering gäller där en tilläggstavla med texten "Boende" finns under vägmärkena om parkering och avgift.

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

Information om vilka regler som gäller för boendeparkering och hur du ansöker om boendeparkeringstillstånd hittar du på Uppsala kommuns webbplats

Betalningssätt för boendeparkering

Om du har rätt till boendeparkering finns det tre olika sätt att betala för parkeringen på. Du måste alltid ha ett digitalt boendeparkeringstillstånd registrerat på fordonet för att avgiften ska gälla.

Betalningsalternativ 1: Sms, appar eller online

Liksom för annan parkering kan du använda tjänster hos någon av leverantörerna för onlinebetalning som vi har avtal med.Här kan du läsa mer om våra digitala betaltjänster.

Områdeskoden för boendeparkering som ska anges är 18999.

Parkster
Om du använder Parksters sms-tjänst skickar du texten ”Dygn 18999 regnr persnr” till 0707-13 14 15. Exempelvis ”Dygn 18999 ABC123 7106061325”.

SMS-Park
SMS Parks sms-tjänst kan användas på två sätt, antingen genom att starta parkering genom att skicka ett sms med zonkod, regnummer, personnummer till nummer 0700-40 40 40. Exempelvis "18999 ABC123 7106061325". Det går också att betala för en hel månad åt gången genom att skicka texten M18999 ABC123 7106061325.

När parkeringen ska avslutas skickar du ett nytt sms med texten "Avsluta". Detta gäller båda tjänsterna.

Alternativ 2: Parkeringsautomat

Du kan också köpa biljett i någon av våra parkeringsautomater. I  automaterna som ligger anslutning till boendeparkeringar finns ett alternativ för boendetaxa. Välj boendeparkering i början av köpet. Taxan räknas endast per dag, 20 kronor per dygn.

Alternativ 3: Förskottsbetalning mot faktura

Du kan betala även boendeparkering i förskott mot pappersfaktura från Uppsala Parkerings AB. Du kan välja att betala för 3 månader eller 1 år.

Om du önskar att betala på detta sätt sänder du in ett signerat avtal med ansökan om förskottsbetalning till kommunen som gör prövningen. Därefter erhåller efter detta ett gult kort som du placerar i vindrutan med den betalningsintervall du valt i din ansökan. Efter avslutad betalningsintervall måste en ny ansökan göras.

Eventuell återbetalning av förskottsbetalad boendeparkering sker endast om 4 månader eller mer återstår av perioden.

Ansökan om förskottsbetalning finns här. (PDF, 119 KB)

Uppdaterad: