Aktuella och kommande projekt

Det händer mycket på parkeringsfronten i Uppsala. Både idag och imorgon. Staden förtätas och vi blir allt fler invånare. För att möta de växande behoven av smarta mobilitets- och parkeringslösningar krävs strategisk planering. Som kommunens parkeringsbolag har vi på Uppsala parkering en nyckelroll i detta arbete. 

Bolaget deltar i planeringen för nya parkeringsanläggningar i såväl nyexploateringsområden som i centrumnära lägen för att Uppsala ska kunna fortsätta växa med långsiktig hållbarhet i fokus. Ulleråkersområdet, Södra staden...  Vi har flera stora parkeringsatsningar framför oss under de kommande åren. Viktiga för uppsalaborna.

Här kan du se några exempel på aktuella och kommande projekt. Vissa som är på god väg att förverkligas, andra som ännu befinner sig på ide- och planeringsstadiet.      
Dansmästaren 
Under hösten 2020 inviger vi en innovativ parkerings-/mobilitetsanläggning i Rosendalsområdet. Med nytänkande energiteknik och 460 p-platser.

Läs mer om Dansmästaren


Brandmästaren 
Brandmästaren blir Uppsalas första kompletta mobilitetshus. En multifunktionell byggnad som lär komma att bli en naturlig knutpunkt för Rosendalsområdet med sina 588 p-platser, mc- och cykelparkering, ytor avsatta för bilpool och hyrbilar, lokaler för restaurangverksamhet och annan service.

Planerad byggstart kring årsskiftet 2020/2021 och förhoppningsvis ska Brandmästaren kunna vara i bruk framåt senhösten 2022.

Vaksala torg
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg? Ja, varför inte? Just nu tittar vi närmare på möjligheterna att eventuellt uppföra en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget.  

Uppdaterad: