Parkering Gränby Sportfält

 

 

Parkeringstillstånd till Gränby sportfält

För de föreningar som blivit godkända av Idrotts- & fritidsnämnden på Uppsala kommun, och är verksamma på området, ges möjlighet att köpa ett månadstillstånd vid Gränby sportfält.
Detta parkeringstillstånd ger föreningarna möjlighet att betala en lägre avgift i form av en månadsbiljett. Kostnad för en månadsbiljett är 380 kr inkl moms.

För de företag och anställda med sin arbetsplats på sportfältet är månadskostnaden 875 kr inkl moms.

För att bli beviljad tillstånd

Kontakta Idrotts- & fritidsnämnden på Uppsala kommun för att bli godkända.

Tillstånd

Är er förening godkänd av Uppsala kommun är ni välkommen att köpa parkeringstillstånd vid Gränby sportfält. Vänligen kontakta Uppsala Parkerings AB för mer information.
info@uppsalaparkering.se

För de föreningar och företag som har tillstånd sedan tidigare och behöver nya, sänds information till den ansvariga i varje förening.

Avgifter vid Gränby sportfält

9 kr/tim
380 kr/månad för godkänd förening
875 kr/månad för godkänt företag