Kvarnengaraget genomgår en välbehövlig renovering efter många års slitage.  Renoveringsarbetet, som startade i februari 2020,  beräknas pågå till november 2021 (v.39). Garaget hålls öppet under nästan hela renoveringstiden, men antalet tillgängliga platser varierar. Vid renoveringen av in-/utfartsrampen kommer garaget hållas helt stängt. Detta arbete planeras att utföras under sommaren 2021, vecka 27 - 32.

För dig som hyr parkeringsplats

Du som hyr en fast parkeringsplats i Kvarnengaraget påverkas i första hand under renoveringens första  etapp: vecka 6 - 36 (3 februari – 4 september) 2020, samt under vecka 27 - 32 2021. 

Under dessa perioder kommer du inte ha tillgång till din vanliga parkeringsplats. Istället får du möjlighet att, i mån av plats, parkera på:

• Timavgiftsparkeringar i Kvarnengaraget
• Centralgaraget, plan 1
• Österplan

Du fortsätter köpa ditt digitala tillstånd som vanligt och behöver inte göra något annat för att fritt kunna använda de ovan angivna parkeringarna. 
Din ordinarie avgift reduceras också med 20 % under perioderna din vanliga plats inte kan användas.

Givetvis kan du också välja att göra uppehåll för ditt parkeringstillstånd under dessa perioder; d.v.s. från vecka 6 till vecka 36 2020, samt under vecka 27 – vecka 32 2021. Efter färdigställda renoveringar återfår du din tidigare parkeringsplats.

Om du betalar för ett parkeringstillstånd typ B – fri placering på lediga timavgiftsplatser – kommer ditt tillstånd även gälla för parkering i Centralgaraget (plan 1) och på Österplan under hela renoveringstiden.

Etappindelning för renoveringsarbetet (PDF, 785 KB) (reviderad 200827)

  • Etapp1: Klart för återinflyttning 4/9. 
  • Etapp 2: Beräknad återinflyttning i december 2020. 
  • Etapp 3: Genomfart för inkörning till skyddsrummet öppnar när etapp 1 har avslutats. Parkeringsplatserna beräknas bli tillgängliga igen i december 2020. 
    Etapp 4: Beräknad återinflyttning i december 2020. 

Om du har frågor gällande renoveringen, mejla till: tommi.pakola@stadsrumfastigheter.se

Uppdaterad: