Efter många års användning är garaget slitet. Idag saknas också golvbrunnar, vilket gör att vatten periodvis samlas i pölar på golven. För att komma tillrätta med detta och skapa en fräschare och modernare anläggning har fastighetsägaren beslutat att Kvarnengaraget ska renoveras.

Arbetet startar i februari 2020 (v. 6) och planeras pågå till november 2021 (v.39). Garaget kommer att hållas öppet under nästan hela renoveringstiden, men antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer variera. När in-/utfartsrampen ska renoveras kommer garaget hållas helt stängt. Detta arbete planeras att utföras under sommaren 2021, vecka 27 - 32.

Etappindelning för renoveringsarbetet (PDF, 943 KB) (reviderad)

För dig som hyr parkeringsplats

Du som hyr en fast parkeringsplats i Kvarnengaraget påverkas i första hand under renoveringens inledande etapp: vecka 6 - 36 (3 februari – 6 augusti) 2020, samt under vecka 27 - 32 2021. 

Under dessa perioder kommer du inte ha tillgång till din vanliga parkeringsplats. Istället får du möjlighet att, i mån av plats, parkera på:

• Timavgiftsparkeringar i Kvarnengaraget
• Centralgaraget, plan 1
• Österplan

Du fortsätter köpa ditt digitala tillstånd som vanligt och behöver inte göra något annat för att fritt kunna använda de ovan angivna parkeringarna. 
Din ordinarie avgift reduceras också med 20 % under perioderna din vanliga plats inte kan användas.

Givetvis kan du också välja att göra uppehåll för ditt parkeringstillstånd under dessa perioder; d.v.s. från vecka 6 till vecka 36 2020, samt under vecka 27 – vecka 32 2021. Efter färdigställda renoveringar återfår du din tidigare parkeringsplats.

Om du betalar för ett parkeringstillstånd typ B – fri placering på lediga timavgiftsplatser – kommer ditt tillstånd även gälla för parkering i Centralgaraget (plan 1) och på Österplan under hela renoveringstiden.

Uppdaterad: