Laddplatser för elbilar

Laddningsplatser för elbil

Uppsala Parkering har laddstationer på fyra ställen i Uppsala.

  • Parkeringen vid Walmstedtska gården (i korsningen S:t Olofsgatan-Sysslomansgatan)
  • Centralgaraget (Stationsgatan 1)
  • Salagatan 16
  • S:t Eriks torg

Du kan även hitta fler laddstationer via webbplatsen uppladdning.nu

När du parkerar vid våra laddstolpar betalar du vanlig timtaxa, inga extra avgifter tillkommer.
I Centralgaraget erbjuder vi även våra hyresgäster med tillstånd för fast- eller tillståndplats att ladda på dessa platser.
Hyr du en fast plats och har flera parkeringstillstånd, gäller erbjudandet endast för en bil åt gången, dvs du kan inte parkera både på en fast plats och även stå på en laddplats.

Vi kommer efter en utvärderingsperiod se över om behovet för fler lösningar av laddplatser kan finnas.

Fler platser från 2016

Beläggningen vid alla dessa platser är hög och vi jobbar aktivt med att utöka antalet laddpunkter för elbilar/plug-in hybrider.


Under hösten 2016 byggde vi tio nya laddstolpar på det nedre parkeringsplanet i Centralgaraget som har Typ 2-uttag på 22kw.
Två laddplatser fanns sedan tidigare på det övre parkeringsplanet som har Schuko-uttag på 2.3kw

Vi har även placerat laddstolpar på citynära platser, exempelvis S:t Eriks torg, där vi erbjuder semi-snabb laddning.

På sikt kommer det även sättas ut laddstolpar på fler strategiskt valda ställen runt om i Uppsala. Runt stora arbetsplatser och kontorsbyggnader samt i områden där vi idag erbjuder boendeparkering på kommunens gator.

För att få hjälp att klara av denna snabba utbyggnadstakt har vi, ihop med ett par andra kommunala bolag, fått ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.
Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats

Fossilfritt till 2020

Medan vi på Uppsala Parkering fokuserar på att bygga ut infrastrukturen för elbilar, så har andra av kommunens bolag fokus på att öka möjligheten att tanka fordon som drivs på gas eller etanol. Allt för att underlätta omställningen till en fossilbränslefri fordonsflotta till år 2020.

Uppdaterad: