Laddplatser för elbilar

Laddningsplatser för elbil

Uppsala Parkering har laddstationer på flera ställen i Uppsala.

När du parkerar vid våra laddstolpar betalar du vanlig timtaxa, inga extra avgifter tillkommer.

  • Parkeringen vid Walmstedtska gården
  • Centralgaraget
  • Salagatan 16
  • S:t Eriks torg
  • Hamnplan
  • IFU Arena
  • Fyrisborg
  • Gottsunda centrum
  • Fyrishov

Du kan även hitta fler laddstationer via webbplatsen uppladdning.nu

Vi jobbar aktivt med att utöka antalet laddpunkter för elbilar och plug-in-hybrider.
 Laddare Centralgaraget

 
Centralgaraget har nu, efter renoveringen våren 2019, totalt 22 platser med Typ 2-uttag på 3,7 kw. 10 platser finns på nedre planet och 12 platser på det övre planet.

På sikt kommer det även sättas ut laddstolpar på fler strategiskt valda ställen runt om i Uppsala. Runt stora arbetsplatser och kontorsbyggnader samt i områden där vi idag erbjuder boendeparkering på kommunens gator.

För att få hjälp att klara av denna snabba utbyggnadstakt har vi, ihop med ett par andra kommunala bolag, fått ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.
Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats

Fossilfritt till 2020

Medan vi på Uppsala Parkering fokuserar på att bygga ut infrastrukturen för elbilar, så har andra av kommunens bolag fokus på att öka möjligheten att tanka fordon som drivs på gas eller etanol. Allt för att underlätta omställningen till en fossilbränslefri fordonsflotta till år 2020.

Uppdaterad: