Boendeparkering

Ansökan om boendeparkeringstillstånd

Prövning av rätt till boendeparkering görs av Boendeparkering, Uppsala kommun på särskild blankett/formulär "Ansökan om boendeparkering". Särskilt tillstånd (blå tillståndsdekal) skickas till kunden av Boendeparkering efter prövning och skall uppvisas i bilens framruta för att få boendeparkera.

ansokan_boendeparkering_18-07.pdf (PDF, 708 KB)

Ansökan om förskottsbetalning boendeparkering

Det finns två alternativ att förskottsbetala boendeparkering under förutsättning att du har rätt till boendeparkering, som du ansöker om hos kommunen. Den blå tillståndsdekalen.

Ev. återbetalning av förskottsbetalad boendeparkering, sker endast om 4 månader eller mer återstår av perioden.

Alternativ 1
Via din mobiltelefon, genom att ladda ner någon av nedanstående appar. Du behöver då inte ha ett gult kort liggandes i vindrutan.
Du kan t ex påbörja din förskottsbetalning från dagsdatum och betala för 3 månader fram. När du väljer att skicka in en ansökan (enligt alternativ 2) och får ett gult kort, gäller alltid hela kalendermånader.

Det går dock inte att välja att förskottsbetala med startdatum längre fram i veckan/månaden utan det är alltid dagsdatum som är startdatum. Du som parkeringskund väljer också vilken leverantör som passar dig bäst, vissa leverantörer tar ut avgifter medan andra är kostnadsneutrala. Nedan är leverantörerna sorterade med lägst avgift till dem som tar högst avgift. För mer information om levrantörerna, vänligen klicka på nedan leverantörs loggor och läs mer på deras hemsidor. Om du har valt någon av nedan leverantörer och har frågor kring betalningen eller hur deras tjänst fungerar, vänligen kontakta leverantören för hjälp.

    Sms Park finns till Android, och iPhone

För boendeparkering i Uppsala anges områdeskod 18999. Betalningssätt: Kortbetalning eller faktura. Inga extra kostnader.
Elektronisk faktura: 0 kr, pappersfaktura: 25 kr, sms faktura: 0 kr, betalkort: 0 kr. Serviceavgift: 0 kr.

För att parkera med SMS skickar du texten med zonkod, regnummer, personnummer till nummer 0700-40 40 40. Exempelvis "18999 ABC123 7106061325".
Önskar du betala för en hel månad åt gången, skickar du texten: M18999 ABC123 7106061325.
När du är klar skickar du ett nytt SMS med avsluta. Serviceavgift: 0 kr.

För mer information om denna leverantör, vänligen klicka på ovan logga.

   Parkster finns till Android, Windows Phone och iPhone

För boendeparkering i Uppsala anges områdeskod 18999 i appen.
Betalningssätt: Kortbetalning eller faktura. Elektronisk faktura: 0 kr, pappers faktura: 25 kr.

För att parkera med SMS skickar man texten ”Dygn 18999 regnr persnr” till 0707-13 14 15. Exempelvis ”Dygn 18999 ABC123 7106061325”.
Serviceavgift 3 kr tillkommer.

Talsvar. Vill du hellre ringa in din betalning kan du använda talsvarstjänsten.
Du startar då din parkering via ett snabbt telefonsamtal.
Innan du kan göra din första mobilparkering behöver du registrera dig som kund.

För mer information om denna leverantör, vänligen klicka på ovan logga.

Alternativ 2
Via pappersfaktura från Uppsala Parkerings AB. Då sänder du in ett signerat avtal med ansökan om förskottsbetalning till kommunen som gör prövningen. Du erhåller efter detta ett gult kort som du placerar i vindrutan med den betalningsintervall du valt i din ansökan. Du kan välja mellan 3 månader eller 1 års betalning.
Efter avslutad betalningsintervall måste en ny ansökan göras.

Ansökningsblankett
ansokan-betalning-boendeparkering 20180807.pdf (PDF, 85 KB)

För mer information om vilka områden som har boendeparkering, se Uppsala kommuns hemsida nedan.

Information boendeparkering

3 maj 2016