Boendeparkering

I vissa delar av Uppsala finns det möjlighet till boendeparkering. Det innebär att boende i det aktuella området kan ansöka om ett tillstånd som kopplas till fordonet, och som ger rätt att parkera mot en lägre avgift. Boendeparkering gäller där det finns en tilläggstavla med texten "Boende" under vägmärkena om parkering och avgift.

Ansökan om boendeparkeringstillstånd

Du ansöker om rätt till boendeparkering hos Uppsala kommun via blanketten/formuläret "Ansökan om boendeparkering". Efter prövning registreras det digitala boendeparkeringstillståndet, som är ett krav för att få boendeparkera, av kommunens kontaktcenter.

Blankett för ansökan om boendeparkering (länk till uppsala.se)

För mer information om boendeparkering och vilka områden som finns, se Uppsala kommuns hemsida

Betalning för boendeparkering

Om du har rätt till boendeparkering finns det tre olika sätt att betala för parkeringen på. Du måste alltid ha ett digitalt boendeparkeringstillstånd registrerat på fordonet för att avgiften ska gälla.

Alternativ 1: sms, appar eller online

Liksom för annan parkering kan du använda någon av de leverantörer för onlinebetalning som vi har avtal med. Läs mer om leverantörerna och hur betalning går till.

Områdeskoden för boendeparkering som ska anges är 18999.

Om du använder Parksters sms-tjänst skickar du texten ”Dygn 18999 regnr persnr” till 0707-13 14 15. Exempelvis ”Dygn 18999 ABC123 7106061325”.

SMS Parks sms-tjänst kan användas på två sätt, antingen genom att starta parkering genom att skicka ett sms med zonkod, regnummer, personnummer till nummer 0700-40 40 40. Exempelvis "18999 ABC123 7106061325". Det går också att betala för en hel månad åt gången genom att skicka texten M18999 ABC123 7106061325.

När parkeringen ska avslutas skickar du ett nytt sms med texten "Avsluta". Det gäller båda tjänsterna.

Alternativ 2: pappersfaktura

Du kan betala boendeparkering via pappersfaktura från Uppsala Parkerings AB. Du kan välja att betala för 3 månader eller 1 år.

Om du önskar att betala på detta sätt sänder du in ett signerat avtal med ansökan om förskottsbetalning till kommunen som gör prövningen. Du erhåller efter detta ett gult kort som du placerar i vindrutan med den betalningsintervall du valt i din ansökan. Efter avslutad betalningsintervall måste en ny ansökan göras.

Eventuell återbetalning av förskottsbetalad boendeparkering sker endast om 4 månader eller mer återstår av perioden.

Ansökan om förskottsbetalning finns här. (PDF, 196 KB)

Alternativ 3: i en parkeringsautomat

Det går också att köpa en biljett i någon av våra parkeringsautomater. De som finns i anslutning till boendeparkeringar har ett alternativ för boendetaxa, välj boendeparkering i början av köpet. Taxan räknas endast per dag, 20 kronor per dygn.

Uppdaterad: