Parkeringsavgifter

Avgifterna för parkering på gatumark i Uppsala tätort är indelad i fem zoner. Avgiften är högst i de mest centrala delarna.

Varje zon har en femsiffrig kod som används för parkering via telefon. Det finns också andra koder för vissa platser, dessa finns angivna på informationstavlor i ansllutning till parkeringarna.

Avgiftszoner

Avgiften för parkering måndag-lördag klockan 08:00 - 18:00 är följande:

Zon A - kod 18100

20 kr per timme de första två timmarna, därefter 35 kr per timme.

Zon B - kod 18200

20 kr per timme.

Zon C - kod 18300

15 kr per timme.

Zon D - kod 18400

10 kr per timme.

Zon E - kod 18500

5 kr per timme.

Klockan 18:00 - 24:00 är parkeringsavgiften 5 kr per timme i alla zoner. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla zoner.

Ovanstående avgifter har införts i zonerna A-C. Arbetet pågår med att införa avgifterna inom zon D och E. Zon E regleras där det finns behov.

De nya reglerna och avgifterna anges med vägmärken och informationstavlor. Befintliga vägmärken gäller alltid på parkeringsplatsen.

Var finns de olika parkeringszonerna

Zonerna A, B och C innehåller parkeringar i Uppsala innerstad.

Zon D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan.

Zon E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D.

Betala för boendeparkering

Det finns möjlighet att få ett boendeparkeringstillstånd för att få parkera billigare på gatorna nära bostaden i vissa delar av Uppsala. Boendeparkering kostar lika mycket i hela Uppsala. Läs mer om boendeparkering här.

Uppdaterad: