Parkeringsavgifter

Uppsala tätort är indelad i fem parkeringszoner. Avgiften är högst i de mest centrala delarna.

Avgiftszoner

Avgiften för parkering måndag-lördag klockan 8.00-18.00 är följande:

Zon A

20 kr per timme de första två timmarna, därefter 35 kr per timme.

Zon B

20 kr per timme.

Zon C

15 kr per timme.

Zon D

10 kr per timme.

Zon E

5 kr per timme.

Klockan 18.00-24.00 är parkeringsavgiften 5 kr per timme i alla zoner. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla zoner.

 De nya avgifterna införs successivt med start i zon A i januari, därefter följer zon B och C. I de nya zonerna D och E införs de nya avgifterna från och med våren/sommaren 2017. Zon E regleras där det finns behov.
De nya regelrna och avgifterna gäller från och med när nya vägmärken har satts upp. Befintliga vägmärken gäller alltid på parkeringsplatsen.

Var finns de olika parkeringszonerna

- Zonerna A, B och C innehåller parkeringar i Uppsala innerstad.

- Zon D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan.

- Zon E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D.

Områdeskoder och avgifter

12 april 2016