Parkeringsavgifter

Gatumarken för Uppsala tätort har delats in i fem zoner med olika avgifter. 

Varje zon har en femsiffrig områdeskod som används när du parkerar med hjälp av mobilappar eller sms. Det finns även andra koder för några platser, dessa koder är i så fall angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna.

Avgiftszoner

Följande avgifter gäller för parkering måndag-lördag, klockan 08:00 - 18:00: 

Zon A - kod 18100 

20 kr per timme de första två timmarna, därefter 35 kr per timme.

Zon B - kod 18200

20 kr/timme.

Zon C - kod 18300

15 kr/timme.

Zon D - kod 18400

10 kr/timme.

Zon E - kod 18500

5 kr/timme.

Avgifter helger och kvällar

Klockan 18:00 - 24:00 är avgiften 5 kr per timme i alla zoner.
Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla zoner.

Ovanstående avgifter har införts i zonerna A-C. Arbetet pågår med att införa avgifterna inom zon D och E. Zon E regleras där det finns behov.

De nya reglerna och avgifterna anges med vägmärken och informationstavlor. Befintliga vägmärken gäller alltid på parkeringsplatsen.

Var finns de olika parkeringszonerna

Zonerna A, B och C innehåller parkeringar i Uppsala innerstad.

Zon D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan.

Zon E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D.

Betala för boendeparkering

Det finns möjlighet att få ett boendeparkeringstillstånd för att få parkera billigare på gatorna nära bostaden i vissa delar av Uppsala. Boendeparkering kostar lika mycket i hela Uppsala. Läs mer om boendeparkering här.

Uppdaterad: