Frågor och svar om upphandling av betalleverantörer

Varför har ni minskat antalet appar från 5 till 2?

Det finns många orsaker till detta beslut men de tre viktigaste för våra kunder är:

  1. Att skyltarna på stan upplevdes som otydliga med 5 appar att välja mellan.
  2. Att villkoren var olika mellan leverantörerna.
  3. Att flera leverantörer tog extra avgifter för att du som kund skulle få använda deras betaltjänst.

Vad är det för extra avgifter leverantörerna tog ut?

Tidigare kunde leverantörerna förutom den avgift man tog ut av oss som parkeringsbolag även ta ut en avgift direkt från dig som kund. Det vanligaste var i form av en fast avgift eller ett procentuellt påslag på parkeringsavgiften.

Hur höga kunde de extra avgifterna vara?

Det kunde vara 5 kr extra per parkering. Det innebär att om du parkerade 1 timme i en zon med taxa på 5 kr/tim eller mindre så betalade du lika mycket eller mer till betalleverantören.

Den som betalade för ett boendeparkeringstillstånd på 1 år (4400 kr) fick, förutom kostnaden för tillståndet, betala 660 kr extra per år till leverantören för att få betala. Tilläggskostnaden var 15% på parkeringsavgiften.

Hur gick valet av nya leverantörer till?

Som kommunalt bolag lyder vi under Lagen (SFS 2016:1145) om Offentlig Upphandling (LOU). För att kunna genomföra dessa förbättringar behövde vi göra en upphandling enligt LOU. Upphandlingen resluterade i de två leverantörer som finns idag, SMS-Park och Parkster.

Hur länge gäller avtalen?

Avtalen med de nya leverantörerna är skrivna på 4 år, med möjlighet till förlängning 1 år i taget men som max upp till 8 år.

Har ni bara utvärderat på pris?

Vi hade med ett antal olika krav på kommande leverantörer i upphandlingen. Några exempel är bolagens ekonomi, finansiella ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet, erfarenheter från liknande uppdrag, kvalitetsledningssystem, referenser, samt funktionskrav på appar och sms.

Varför fanns inte hänsyn till antalet användare hos leverantörerna med i upphandlingsvärderingen?

LOU:s regelverk föreskriver att alla offererande bolag skall ges lika möjlighet att konkurrera om ett kommande avtal. Om hänsyn tas till hur många kunder en leverantör har eller hur populär leverantören är inför en upphandling skulle det räknas som en positiv särbehandling av den leverantören, vilket inte är tillåtet.

EasyPark har startat en namninsamling på Facebook där de menar att Uppsala begränsar den fria konkurrensen. Är det så?

Nej. De har varit en bland flera leverantörer av mobila betaltjänster. Precis som för vilken annan tjänst som helst så skall denna tjänst konkurrensutsättas. Det är lagstadgat att konkurrensutsättning för inköp till offentlig verksamhet skall ske utifrån LOU. Detta har skett och konkurrensen har fungerat med ett gott resultat.

I texten till namninsamlingen har EasyPark synpunkter på att valet avgjordes genom lottning. Har EasyPark överklagat tilldelningsbeslutet?

Nej, ingen överklagan kom in inom den lagstadgade överklaganstiden.

 

Uppdaterad: