Uppsala Parkering och ETNetwork gör det enklare för företag att betala parkering

De flesta har någon gång parkerat i tjänsten. Från och med nu kan alla som använder någon av Uppsala Parkerings avgiftsbelagda parkeringar få ett digitalt kvitto direkt till företagets bokföringssystem, förutsatt att företaget är anslutet till Kwick.

Uppsala Parkerings AB har tecknat avtal för den digitala kvittotjänsten Kwick, vilket gör det möjligt att helt digitalisera hanteringen av utlägg till de företag som använder tjänsten. Både privatpersoner, företag och samhället i stort blir vinnare när papperskvittot försvinner. Det digitala kvittot är godkänt som räkenskapsinformation av Bokföringsnämnden och Skatteverket.

 

Om Kwick

Kwick utvecklades 2011 och hanterar i dag mer än 25 miljoner kvitton per år åt sina samarbetspartners, en siffra som växer snabbt.

– Styrelserna ställer krav på företagens ledningar att i högre grad digitalisera verksamheten och det här är ett bra exempel på vilka effektiviseringar som då möjliggörs.

Effekten är så stor att vi är övertygade om att företagen i sin tur kommer att kräva att deras samarbetspartners i likhet med Uppsala Parkerings AB ska kunna leverera digitala kvitton. Många gör det redan, säger Rickard Holmen, VD på ETNetwork.

För mer information
Rickard Holmen, ETNetwork
0708-12 36 38
rickard.holmen@etnetwork.org

Uppdaterad: