Autogiro för hyrparkering

Du som är hyresgäst hos Uppsala Parkering kan välja att betala din hyresavgift via Autogiro. Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den till:

Uppsala Parkerings AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala

Autogiroblankett

Blanketten används för Autogiro medgivande för privatpersoner.

10 november 2016