Renovering av Kvarnengaraget

Kvarnengaraget är slitet efter många års användning. Dessutom saknas golvbrunnar, vilket gör att vatten periodvis samlas i pölar på golven. För att komma tillrätta med detta och för att skapa en fräschare och modernare anläggning har fastighetsägaren beslutat att Kvarnengaraget ska renoveras.

Arbetet påbörjades i februari 2020 (v. 6) och planeras pågå till november 2021 (v.39). Garaget kommer att hållas öppet under nästan hela renoveringstiden, men antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att variera.

Under renoveringen av in-/utfartsrampen kommer garaget att hållas stängt.
Detta arbete är planerat att genomföras sommaren 2021, vecka 27 - 32.

Uppdaterad: