Personuppgiftslagen

Information enligt Personuppgiftslagen (PUL) 

Uppsala parkering är ansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in i och med att en kotrollavgift eller parkeringsanmärkning utfärdas. Personuppgifter samlas även in i samband med de fordonsflyttar som Uppsala parkering utför.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan av förskottsbetalning av boendeparkering sparas enligt bokföringslagen.

Uppgifter Uppsala parkering arbetar med hämtas in från Trafikverket och Swedbank. Det kan även lämnas uppgifter till Svea Inkasso då det krävs.

Uppsala parkering använder teknisk information i form av inläggning av cookies, de cookies vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Uppsala parkering är ett kommunalt bolag. Detta innebär att meddelanden, brev och e-post som skickas till oss i regel blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Information om personuppgifter

Du har rätt att begära ut information hos Uppsala parkering om det är personuppgifter som vi behandlar och som berör dig. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt PUL inte skickas med e-post. Du har också rätt att begära att vi rättar personuppgifter som rör dig.

Lagring och överföring

För att skydda din personliga information kommer all vår lagring och överföring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Bestämmelser om information till den registrerade om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204).

Mer information om PUL

Mer information om PUL och om information till den registrerade finns på Datainspektionens webbplats. Klicka här

24 oktober 2017