Dansmästaren

Uppsala Parkerings AB bygger Dansmästaren i Rosendal.

Uppsala växer snabbt och nu börjar en helt ny stadsdel att växa fram – Rosendal. Området förväntas inrymma ca 4500 bostäder och för att möte behovet av attraktiva parkeringsplatser kommer Uppsala Parkerings att tillsammans med koncernsyskonet Uppsala Hem bygga Dansmästaren. Projektet som är i partneringsamverkan innehåller hyreslägenheter en stor verksamhetslokal i bottenplan och ett parkeringshus.

Byggentreprenör är NCC.

Dansmästaren kommer att bli en 3D fastighet och bestå av ca 130 små hyreslägenheter i varierad storlek 1-2 rum och kök – anpassade för studenter (beskrivet i rött nedan). Bostäderna kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad.

I bottenvåningen av huskroppen kommer en lokal med dagligvaruhandel om ca 2200 m2 finnas inhyst (beskrivet med gult nedan).

Parkeringshuset som är av en öppen karaktär, inga bommar etc. kommer finnas omfattar en yta om ca 14 500 m2 och skapar ca 500 bilplatser för Rosendalområdet. 100 av dessa platser kommer att utrustas med en laddinfrastruktur för att möta både dagens och morgondagens el/el-hybridbilar. Parkeringshuset kommer att utrustas med en 52 kW solcellsanläggning på taket där också en takterrass finns som servar bostäderna med grönyta.

 

 

 

Fakta om parkeringshusets del i projektet

Bygghandlingsprojektering pågår och planerad byggstart är våren 2018. Projektet har ett totalt värde om ca 300 Msek och beräknas stå klart sommaren 2020. Dansmästaren ritas av Tengbom, Uppsala. Byggnaden kommer bestå av ett prefabricerad stomme, fasadelement av cortenstål som är ca 22 meter höga. Infart med bil till p-huset kommer ske från Soldathemsgatan medans gående tar huvudentrén som syns till höger i bild. Anläggningen kommer inhysa ca 500 bilplatser för både boende i området men också besök- och korttidsparkering.

Vill du veta mer om projektet eller är intresserad av att hyra en parkeringsplats, ta gärna kontakt med oss. Ännu kan du dock inte ställa dig på kö för en plats i Dansmästaren. Under april 2020 räknar vi med att kunna öppna kösystemet till anläggningen. 

info@uppsalaparkering.se

Gustav Törnquist

Bygg- och fastighetschef

Projektbild Dansmästaren

Uppdaterad: