Skiss på parkeringsanläggning (Ulleråker)

Utveckling och framtid

Det händer mycket på parkeringsfronten här i Uppsala!  Både idag och imorgon. Staden förtätas och vi blir allt fler invånare. För att möta ett växande behov av smarta mobilitets- och parkeringslösningar krävs strategisk planering. Som kommunens parkeringsbolag har vi på Uppsala parkering en nyckelroll i detta arbete. 

Bolaget deltar i planeringen av nya parkeringsanläggningar både i  nyexploateringsområden och i centrumnära lägen för att Uppsala ska kunna  fortsätta växa med långsiktig hållbarhet i fokus. Ulleråkersområdet, Södra staden.... De framtida parkeringssatsningarna är många. Och viktiga för Uppsalaborna. 

Här ser du några av våra framtidsprojekt. Ett som är på god väg att förverkligas, ett annat som än så länge befinner sig på ide- och planeringsstadiet.     


Brandmästaren 
Brandmästaren blir Uppsalas första kompletta mobilitetshus. En multifunktionell byggnad som lär komma att bli en naturlig knutpunkt för  Rosendalsområdet med 588 p-platser, mc- och cykelparkering, ytor avsedda för bilpool och hyrbilar, lokaler för restaurangverksamhet och annan service. 

Planerad byggstart kring årsskiftet 2020/2021. Förhoppningsvis ska Brandmästaren kunna vara i bruk framåt senhösten 2022. 

 

Vaksala torg
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg? Ja, varför inte? Just nu tittar vi närmare på möjligheterna att uppföra en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget. 

 

Uppdaterad: