Välkommen

Vi välkomnar idag vår nye VD Lennart Johansson till Uppsala parkerings AB.

4 september 2017