Uppsala Parkerings AB får investeringsstöd för laddinfrastruktur

Bolaget har sökt och fått bidrag från klimatklivet för att bygga laddinfrastruktur.

På kundparkeringen vid Gottsunda centrum kommer vi, i samarbete med Uppsala kommuns fastighets AB, placera 5 st laddstolpar där kunder till köpcentrumet kan ladda sin elbil medan de uträttar sina ärenden.

Till det parkeringshus vi kommer bygga i stadsdelen Rosendal har vi fått bidrag till att placera laddstolpar vid 108 st parkeringsplatser.

Klimatklivet är ett program från Naturvårdsverket som ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Mer information finns att läsa på http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

7 december 2017