Upphandling av digitala parkeringstillstånd

Uppsala Parkering handlar upp system för digitala tillstånd och köhantering

För att effektivisera och förenkla vår hantering med tillstånd och uthyrning av parkeringsplatser genomför vi en upphandling av ett system för att digitalisera hela processen från ansökan till utfärdat tillstånd.

Detta kommer förenkla både för oss och våra kunder. Vi behöver inte trycka upp och distribuera inplastade tillstånd och våra kunder behöver inte riskera att tappa bort eller glömma att lägga upp sina tillstånd i framrutan.

Här kan intresserade läsa underlaget för upphandlingen:
Kommers annonser

Sista dag för att lämna in anbud är 2018-03-21.

19 februari 2018