Tillfälligt sänkt parkeringstaxa i centrum

För att stödja handel och näringsliv i Uppsalas innerstad har Uppsala kommun i samråd med Uppsala parkering beslutat att den tillfälligt sänkta  parkeringstaxan i centrala Uppsala, zon A, ska fortsätta att gälla till och med 31 augusti 2020. 

Läs mer här

3 april 2020