Parkerinstillstånd 2018

Till alla våra hyresgäster.

De nya parkeringstillstånden för 2018 blev kraftigt försenade och sändes iväg med posten den 22/12. 
I fall postleveransen skulle dröja ber vi er behålla 2017 års tillstånd tills det nya har kommit.

Ursäkta dröjsmålet.

27 december 2017