P-förbudsområde i Luthagen

Under vecka 41 infördes p-förbudsområde i Luthagen. För mer information kan du läsa på Uppsala kommuns hemsida www.uppsala.se/parkering

Har ni frågor kan ni kontakta Uppsala kommun på: 018-727 00 00 eller
gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

 

 

                 

25 september 2017