Nyhet till våra el-bilskunder

Vi erbjuder just nu alla våra gäster i Centralgaraget att ladda sina elbilar på våra laddplatser som finns på båda parkeringsplanen i garaget.

Har du ett p-tillstånd för fast- eller tillståndsplats eller erlagt vanlig avgift i p-automaten, är du välkommen att parkera här och ladda bilen.

För våra hyresgäster med fast plats och med flera parkeringstillstånd, detta erbjudande kan endast utnyttjas av en bil åt gången, dvs man kan inte parkera både på sin förhyrda plats och på en laddplats.

Vi kommer efter en utvärderingsperiod se över om behovet för fler lösningar av laddplatser kan finnas.

Läs gärna mer om våra laddplatser nedan
Laddplatser för elbilar

4 januari 2017