Uppsala får nya parkeringstaxor

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade i december 2016 om nya parkeringstaxor för Uppsala med förhoppning om förbättrade parkeringsförhållanden.

För mer information om beslutet, se nedan länk
Lättare att parkera med nytt beslut

För mer information om de nya parkeringsreglerna samt avgifterna, se nedan länk
Nya parkeringsavgifter (PDF, 261 KB)

Har du frågor kring det nya beslutet, vänligen kontakta Gatu- och samhällsmiljlönämnden på: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

16 januari 2017