Nu är 10 nya laddplatser invigda

 Ladda dubbelt så snabbt på plan 2 - gäller samtliga parkeringskunder.

1 december 2016