Avslutat arbete på Norrtäljegatan

Arbetet på Norrtäljegatan har slutförts tidigare än planerat.
Det går nu bra att köra till Centralgaraget via Norrtäljegatan igen.

13 april 2018