Laddstolpar vid Storvreta station ännu ej i drift

Parkeringarna i anslutning till Storvreta station har under året förändrats lite. Bland annat har ett antal laddstolpar satts upp på den västra sidan av spåren. Tyvärr är de laddstolparna ännu inte i drift och de är än så länge övertäckta.

Det finns dock vägmärken som anger att det är platser där endast laddbara fordon (elbilar och laddhybrider) får stannas och parkeras, och så länge de vägmärkena finns på plats och det finns lokala trafikföreskrifter som stödjer det gäller detta. De fordon som får parkeras får göra det även om de inte laddas.

I nuläget finns det inget besked om när laddstolparna kommer att kunna användas.

25 november 2019