Information till dig som fått utskick om digitalt parkeringssystem

Gällande det brevutskick som sänts ut till våra hyresgäster.

Ett missförsånd gjorde att fel information gick ut, ni ska absolut inte sända in era kortuppgifter till oss. Detta registreras i efterhand av er själva när det nya systemet är infört.

Den nya betallösningen kommer sen ske genom Payment Service Provider (PSP), en betaltjänst för e-handel.

11 september 2018