Försening i införandet av system för hyra av p-plats

Vårt nya system för uthyrning av p-platser har tyvärr drabbats av förseningar, och det finns ännu inte någon möjlighet att ställa sig i kö för någon av våra platser. I nuläget finns det ingen prognos för när systemet kan öppnas för nya hyresgäster.

20 februari 2019