Felparkerade bilar

Vi på Uppsala parkering uppskattar när vi får information om hur parkeringssituationen ser ut i Uppsala och Uppsala län.

Vill du meddela om en felparkerad bil, vänligen klicka på länken nedan så kommer du direkt till Uppsala kommuns felanmälan.
Välj "Övergivna fordon" och sedan "övrigt", så skickas anmälan till oss.

Anmälan av felparkerade fordon

6 april 2017