Digitala biljetter och kvitton från våra automater

Nu är alla våra automater omställda så att de inte utfärdar några pappersbiljetter. Istället registreras en digital biljett på det registreringsnummer som anges vid köpet.

Vid kontroll söker våra parkeringsvakter på fordonets registreringsnummer (och dessutom på den personliga skylten om fordonet har en sådan) och ser direkt om avgiften är betald.

Detta underlättar för våra kunder på flera sätt. Att det inte behövs någon pappersbiljett gör att kunden slipper gå tillbaka till fordonet efter att ha betalt parkeringen. Med pappersbiljetter finns alltid risken att den hamnar fel i fordonet så att parkeringsvakten inte kan avläsa den. Släpvagnar, motorcyklar och andra fordon är inte alltid så lätta att fästa en pappersbiljett på.

I och med detta blir våra automater mer driftsäkra när de inte behöver skriva ut pappersbiljetter. Det finns möjlighet att få ett kvitto på papper i samband med köpet, och dessutom finns möjlighet att få fram ett digitalt kvitto. Här finns information om digitala kvitton.

12 februari 2019