Digitala biljetter i våra automater

Sedan en tid tillbaka behöver de som betalar parkering i våra automater ange registreringsnummer för det fordon parkeringen gäller. Detta är något som lett till att vi fått en del frågor kring detta, främst om varför detta behövs trots att en pappersbiljett skrivs ut.

Dessutom händer det ofta att vi får samtal om att den som parkerat råkat göra fel i registreringsnumret och varit oroliga för detta.

Vi är just nu inne i ett teknikskifte, och vi planerar att under hösten sluta skriva ut pappersbiljetter i våra automater. Då blir biljetten istället digital, kopplad till registreringsnumret. Redan idag finns möjligheten att ha en digital biljett via någon av de leverantörer av telefon- och onlinetjänster för betalning som vi har avtal med.

Så länge en pappersbiljett finns gäller den oavsett om det råkat bli fel i registreringsnumret. När den ligger synlig i fordonet är det endast giltighetstiden och beloppet parkeringsvakten tittar efter. När pappersbiljetterna försvinner kommer det att finnas en extra chans att kolla att allt blivit rätt innan köpet slutförs.

För den som önskar få ett kvitto på betalning av parkering så kommer det även i fortsättningen att gå att få dessa på papper.

Registreringsnummer är en personuppgift, och vi hanterar dessa i enlighet med vår GDPR-policy. Läs mer om den och vår hantering av personuppgifter här.

8 oktober 2018