Parkering Gränby Sportfält

 

 

Parkeringstillstånd till Gränby sportfält

För de föreningar som blivit godkända av Idrotts- & fritidsnämnden på Uppsala kommun, och är verksamma på området, ges möjlighet att beställa parkeringstillstånd.
Detta parkeringstillstånd ger föreningarna möjlighet att betala en lägre avgift i form av månadsbiljett. Kostnad för månadsbiljett är 380 kr inkl moms.

För de företag och anställda med sin arbetsplats på sportfältet är månadskostnaden 875 kr inkl moms.

Ansöka om tillstånd

Ladda ned och fyll i nedan excelfil med följande uppgifter:
- Föreningens/företages namn
- Vem som ska ha tillståndet
- Bilens registreringsnr
- Ange till vilken adress tillstånden ska skickas
- Skicka in er ansökan till: info@uppsalaparkering.se

 Ansökan

Tillstånd för 2018

För de föreingar och företag som har tillstånd sedan tidigare och behöver nya för 2018, ber vi er sända in ansökan enligt ovan med de aktuella uppgifterna.


När ni erhållit tillstånden

- Lägg tillståndet väl synligt i framrutan
- Månadsbiljett löses i p-automat på området och läggs synligt i framrutan. Följ instruktionen i biljettautomatens display

 

Bra att tänka på

- Tillståndet är kopplat till bil och person (registreringsnr och innehavare)
- Månadsbiljetten är endast giltig tillsammans med parkeringstillståndet