Uppsägning av hyrd p-plats eller tillstånd i mån av plats

Uppsägning sker skriftligen. Du säger upp din p-plats genom att kontakta oss per brev eller e-post till info@uppsalaparkering.se. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Om du till exempel säger upp din p-plats den 5 maj är uppsägningstiden juni månad, till den 30 juni.

25 april 2016