Ulleråkers parkeringar

Uppsala Parkerings AB tar över parkeringsövervakningen i Ulleråker.

Från 1 juli 2016 fick Uppsala Parkerings AB i uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen att ordna för besöksparkeringar i Ulleråkersområdet. Stora förändringar på grund av husbyggnationer är att vänta framöver vad gäller trafik och parkeringsplatser.

Parkeringarna kommer koncentreras till de större parkeringsytorna vid kyrkogården och Kronparksgården. Totalt blir där ca 200 parkeringsplatser.

Det kommer finnas möjlighet att betala parkeringsavgift i biljettautomater eller med mobiltelefon. Vi kommer ej att tillhandahålla månadskort för parkering vid dessa två parkeringsytorna.

Avgiften är 5:-/timme, 20:-/dygn eller 100:-/för 7 dygn.

På webbplatsen http://www.uppsala.se/ulleraker samlar Stadsbyggnadsförvaltningen all information om utvecklingen av stadsdelen. Här kan du till exempel ta del av aktuell information, och beslut som rör stadsdelen samt kommunens nyhetsbrev.

23 juni 2016