Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Avgifter

I Uppsala kommun är alla parkeringsplatser för rörelsehindrade avgiftsfria. Parkerar du däremot på en avgiftsbelagd parkering betalar du lika mycket som alla andra.

I parkeringshusen betalar du avgift på alla platser.

Alla kommuner i Sverige avgör själva om de vill ta ut avgifter för parkering. Kontrollera med den kommun du tänker besöka. Detta varierar från kommun till kommun så var uppmärksam när du ska parkera.

Med ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade har du även rätt att parkera på vissa platser utöver de markerade RH-platserna.

Så här ansöker du om parkeringstillstånd

Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.
Läs mer om ansökan på Uppsala kommuns webbplats

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns det ett allmänt undantag i Trafikförordningen (SFS 1998:1276) som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Undantaget finns i 11 kap. 9 § 7 p. i förordningen.

Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer går det att komma mycket närmare målpunkten och stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Uppdaterad: